Proslava vrtićke slave, Sv. Jelena Anžujska (Video)

Pogledajte snimak proslave i priredbe povodom obeleavanja slave vrtića Sv. Jelena Anžujska.

Priredba je održana 12. novembra 2020. godine.

Pogledaj priredbu

Pogledajte našu galeriju

Slike govore više od reči. Pogledajte galeriju sa fotografijama naših priredbi, projekata, izleta i drugih zanimljivih događaja.

© 2018- PU Moje čedo & PU Naše čedo